Wijzigingen rond de AWBZ: Uw vermogen

Uw vermogen/AWBZ

Bijdrage mede afhankelijk van vermogen

Tot de invoering van de nieuwe regeling werd voor de berekening van uw eigen bijdrage 4% van uw vermogen bij uw inkomen opgeteld. Dat percentage is nu verhoogd van 4 naar 12%. Bepalend is daarbij het vermogen waarover u in box 3 inkomstenbelasting betaalt, zoals spaargeld, vorderingen en beleggingen. Een eigen huis is ook vermogen, maar behoort meestal pas na verkoop in box 3.

De eigen bijdrage heeft een maximum van € 2.190 per maand. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder uit vermogen hoeft te worden betaald.

Peildatum en eigen woning

De peildatum van het vermogen is gesteld op twee jaar voordat de AWBZ-uitkering in gaat. Wanneer u toen in een eigen woning woonde, telt de woning dus voor de eerste twee jaar niet mee. Daarna mag de woning tot de verkoop nog eens maximaal drie jaar in box 1 worden aangegeven. De verhoging van de eigen bijdrage over de woning gaat dan pas in na vier of vijf jaar na uw vertrek naar de zorginstelling en de ingang van de AWBZ-uitkering.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief over de AWBZ.

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief