Privacy

Deze privacy policy is van toepassing op alle door Van Putten Van Apeldoorn Notarissen (VPVA notarissen) gevoerde websites, waaronder www.vpvanotarissen en www.notaris.com, alsmede op alle gegevens die door VPVA notarissen wordt verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
VPVA Notarissen gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Bij gebruik van de website dan wel bij het verstrekken van gegevens gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de wijze zoals hier is vastgelegd.

Doeleinden

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Dit kan onder meer zijn voor het inventariseren van uw vraag, voor het uitvoeren van een opdracht, aanmelden voor een evenement of inloopspreekuur of het verzenden van nieuwsbrieven.
Tenzij dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze dienstverlening (bijvoorbeeld inschrijven van uw akte in de openbare registers) worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Social media en links

De social mediaknoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social medianetwerken Twitter, LinkedIn en Facebook. Deze buttons werken door middel van codes die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben hier geen invloed op. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende netwerk. Lees de  privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
Onze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Wijzigingen privacyverklaring

VPVA Notarissen kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Het is daarom verstandig om regelmatig deze policy te lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Verzoek tot inzage en vragen

U heeft het recht om VPVA Notarissen een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u in persoon te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen; tenzij enig overheidsvoorschrift of beroepsregels zich hiertegen verzetten.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: directie@vpvanotarissen.nl. Per post kunt u uw verzoek richten aan: Dagelijks Bestuur, VPVA Notarissen, Postbus 94, 6710 BB  EDE.

april 2018
 

 

  1.  
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 en maandag Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Heeft u dringend een notaris nodi… https://t.co/LilozkcuuT
Wij zijn op zoek naar een Support medewerker / Applicatiebeheerder Notariaat (m/v). https://t.co/sK3tl5INwZ
Nieuwsbrief